Furniture inTrend

สมัยนี้นักออกแบบทั่วโลกเริ่มหันมาดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ที่มีประโยชน์ใช้สอยหลายๆ อย่างในตัวเองด้วยการออกแบบที่ใช้ความคิดที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่ง ขึ้น อย่างเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ที่มีชื่อว่า Presto Furniture Change-o! เป็นผลงานของดีไซเนอร์ James Howlett ซึ่งเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ด้วยคอนเซ็ปท์ที่ต้อง การ ให้สามารถใช้งานได้หลายแบบ หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เพียงชุดเดียว แต่เชื่อหรือไม่ว่า เฟอร์นิเจอร์ชิ้นย่อยภายในชุดสามารถนำมาจัดวาง และปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ทำหน้าที่อย่างอื่นได้ตามต้องการ ของผู้ใช้สอย ไม่ว่าต้องการจะจัดโต๊ะทำงาน โต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะทานกาแฟ ม้านั่ง ชั้นวางหนังสือ ชั้นวางทีวี เครื่องเล่นของเด็ก หรืออะไรก็ตามแต่ความต้องการของผู้ใช้สอย และด้วย รูปทรงของชุดเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเป็นกล่อง ซึ่งสามารถแยกออกจากกันเป็นชิ้นๆ ย่อยๆ ทำให้การขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย เห็นอย่างนี้แล้วอยากซื้อมาใช้งานที่บ้านสักชุดไหมล่ะคะ

ที่มา www.yankodesign.com

ติดตาม Jeab.com
Jeab.com มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวไลฟ์สไตล์ทันสมัยสำหรับผู้หญิงยุคดิจิตอล ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @jeabdotcom
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.