สนามเด็กเล่นของเด็กๆ

การเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กๆ เนื่องจากการเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก Gestwicki (1999) กล่าวว่า “การเล่นเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญา” และยังมีประโยชน์เพราะ การเล่นช่วยเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าใจโลก ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การแสดงออก การควบคุมทางอารมณ์ และพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก

เมื่อการเล่นมีความสำคัญต่อเด็ก ผู้ใหญ่ต้องทำการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเล่นของเด็กทั้งในด้านพื้นที่ในการเล่น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นวันนี้เราจึงมีไอเดียในการแต่งห้องของเล่นใหเเด็กๆ ได้สนุกและปลอดภัยกันอย่างเต็มที่ค่า ว่าแล้วเรามาดูกันเลย

Playground

ติดตาม Jeab.com
Jeab.com มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวไลฟ์สไตล์ทันสมัยสำหรับผู้หญิงยุคดิจิตอล ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @jeabdotcom
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.