Acqua for Life โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชนที่ขาดแคลนทั่วโลกของจิออร์จิโอ อาร์มานี่ ก้าวสู่ทศวรรษที่สอง

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Acqua for Life เป็นโครงการของจิออร์จิโอ อาร์มานี่ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างเท่าเทียมกัน โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2010 (ปีเดียวกับที่องค์การสหประชาชาติยอมรับและประกาศให้สิทธิ์ในการเข้าถึงน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง) และกลายเป็นหนึ่งในพันธกิจของแบรนด์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน การจัดการกับปัญหาด้านน้ำสะอาด สุขอนามัย และสุขาภิบาลในชุมชนที่ขาดแคลนมากที่สุดเป็นเรื่องเร่งด่วนมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ Acqua for Life ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาน้ำสะอาดทั่วโลกไปแล้วรวมกว่า 9 ล้านยูโร ระบบน้ำประปา 413 ระบบที่เราติดตั้งช่วยให้ประชาชนมากกว่า 217,000 คนใน 15 ประเทศใน 3 ทวีปมีโอกาสเข้าถึงน้ำดื่มน้ำใช้ที่ปลอดภัย[1]

Acqua for Life ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยแปดโครงการจัดหาน้ำสะอาดที่กำลังดำเนินการอยู่ ประกอบด้วยโครงการในจีนแผ่นดินใหญ่ มาดากัสการ์ นิการากัว ปาปัวนิวกินี แทนซาเนีย ซิมบับเว ประเทศละหนึ่งโครงการ และโครงการในเนปาลอีกสองโครงการ

วิเวียน ซัสเซ่น (Viviane Sassen) ช่างภาพชาวดัตช์กลับมาร่วมงานกับ Acqua for Life เป็นครั้งที่สองเพื่อบันทึกภาพช่วงเวลาสำคัญนี้ ในปีนี้ เธอเก็บภาพความสุขของการเข้าถึงน้ำสะอาดในเนปาล ณ สถานที่จริงซึ่งหนึ่งในโครงการจัดหาน้ำสะอาดกำลังดำเนินการอยู่

Acqua for Life ก้าวสู่ทศวรรษที่สองด้วยแปดโครงการซึ่งกำลังดำเนินการอยู่

ตลอดสิบปีที่ผ่านมา Acqua for Life ได้ริเริ่มโครงการจัดหาน้ำสะอาดใน 15 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล กานา จีนแผ่นดินใหญ่ เฮติ อินเดีย ไอวอรีโคสต์ เคนยา มาดากัสการ์ เม็กซิโก เนปาล ปาปัวนิวกินี เซเนกัล และศรีลังกา

จีนแผ่นดินใหญ่

Acqua for Life ร่วมกับศูนย์พัฒนาที่ไม่แสวงหากำไรเฉิงตูโชว์ยู (Chengdu Show You Non-profit Development Center) ดำเนินโครงการในมณฑลกานซู่ (Gansu) ของจีน โครงการนี้ช่วยสร้างหลักประกันด้านน้ำดื่มปลอดภัยให้กับนักเรียนและครูจากโรงเรียนประถมสี่แห่งรวมทั้งสิ้น 1,850 คน โดยนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำเสีย การเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและอนามัย การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบน้ำดื่ม และการให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับน้ำดื่มที่ปลอดภัย

มาดากัสการ์

การเข้าถึงน้ำของชาวบ้านในเขตมันจันกันเดรียนา (Manjankandriana) ของประเทศมาดากัสการ์ มีเพียงร้อยละ 58 เท่านั้น ตลอดสองปีที่ผ่านมา ความช่วยเหลือจากโครงการ Acqua for Life ร่วมกับ WaterAid ส่งผลดีในระยะยาวต่อพื้นที่นี้ ชาวบ้านมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค มีห้องสุขาที่เหมาะสม และมีสุขอนามัยที่ดี ระบบประปาแบบจ่ายน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง 2 ชุดที่เชื่อมต่อไปยังแท่นก๊อกน้ำ 17 หัว รวมถึงอาคารห้องน้ำและห้องสุขาของโรงเรียน 2 อาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ทำให้ในวันนี้นักเรียนมากกว่า 1,000 คนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ทุกวัน

นิการากัว

ปัจจุบันนี้ ในนิการากัว ประชากรมากกว่า 1 ล้านคน (หรือเกือบหนึ่งในห้าของประชากรทั้งประเทศ) ต้องดำรงชีวิตโดยไม่มีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค Acqua for Life และ WaterAid กำลังทำงานร่วมกันในเมืองบิลวี (Bilwi) ของนิการากัว เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนด้วยน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่คนหนุ่มสาว (ผ่านการฝึกอบรมเรื่องธุรกิจ การก่อสร้าง ระบบท่อประปาขั้นพื้นฐาน) และการสนับสนุนให้พวกเขาสามารถนำน้ำ รวมถึงบริการด้านสุขอนามัยและบริการด้านสุขาภิบาลมาสู่ชุมชนของตน

ปาปัวนิวกีนี

ในปาปัวนิวกีนี มีประชากรเพียงร้อยละ 37 เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบประปาพื้นฐาน โครงการ Acqua for Life ร่วมกับ WaterAid ฝึกอบรมพี่เลี้ยงที่จะคอยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเด็กสาวมาตั้งแต่ปี 2018 การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและระบบน้ำที่ดีขึ้นในโรงเรียนหลายแห่งในภาคกลางของประเทศเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนหลายพันคน ภายในสามปีข้างหน้า โครงการ Acqua for Life จะช่วยสร้างห้องสุขาให้ได้ 72 ห้อง และติดตั้งถังเก็บน้ำฝนอีก 12 ถัง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากกว่า 3,500 คน

แทนซาเนีย

แทนซาเนียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ดี การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลดีต่อทุกพื้นที่ของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ประชากรกว่า 25 ล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาด และอีกกว่า 40 ล้านคนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ดีกว่าเดิม Water.org จะทำงานร่วมกับ Acqua for Life เพื่อพลิกชีวิตของชาวแทนซาเนีย 18,000 คนภายในปีหน้าด้วยการเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัยและการสุขาภิบาลที่ดี ผ่านการจัดหาเงินทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้ อย่างเช่น เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำสำหรับรายย่อย เป็นต้น

ซิมบับเว

ในอำเภอชีวี (Chivi) ของซิมบับเว Acqua for Life ร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น Dabane Trust ปรับปรุงแหล่งน้ำสะอาด สุขอนามัย และสภาพการสุขาภิบาลให้ดีขึ้นภายในสามปีข้างหน้า เนื่องจากประชากรในชนบทกว่าร้อยละ 46 ยังไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย โครงการ Acqua for Life จึงมุ่งปรับปรุงวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณ์ให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้อย่างแท้จริง ชีวิตของประชาชนกว่า 17,600 คนจะดีขึ้นด้วยบ่อน้ำบาดาล 35 บ่อที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาใช้การได้ ระบบน้ำประปา 2 ระบบ ห้องสุขา 280 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือ 280 ชุด

เนปาล

Acqua for Life สนับสนุนแผนงานจัดหาน้ำ การดูแลสุขอนามัย และการสุขาภิบาล (Water, Sanitation and Hygiene หรือเรียกย่อ ๆ ว่า WASH) ในระดับชาติของยูนิเซฟในประเทศเนปาล ให้เข้าถึงเด็ก ๆ และครอบครัวที่ด้อยโอกาสที่สุด ยูนิเซฟจะทำงานในห้าเขตเทศบาลเป้าหมายของจังหวัดหมายเลข 2 (Province No.2) และจังหวัดหมายเลข 5 (Province No. 5) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและมอบโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มปลอดภัยอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนราว 5,000 คน

แผนงานนี้ของยูนิเซฟจะดำเนินคู่ขนานไปกับโครงการด้านน้ำที่มีอยู่เดิมซึ่ง WaterAid และ Acqua for Life ร่วมกันสร้างห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลให้กับศูนย์ผดุงครรภ์และศูนย์บริการด้านสาธารณสุขในอำเภอไกลาลี (Kailali) และพรรทิยา (Bardiya) มาตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งช่วยให้สตรีมีครรภ์ราว 5,520 คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Acqua for Life โดยวิเวียน ซัสเซ่นในเนปาล

หลังจากเสร็จสิ้นการบันทึกภาพความสุขบนเส้นทางสู่น้ำสะอาดในมาดากัสการ์ วิเวียน ซัสเซ่นก็เดินทางต่อไปยังเนปาลเพื่อถ่ายภาพโครงการ Acqua for Life ซึ่งจิออร์จิโอ อาร์มานี่ดำเนินการร่วมกับ WaterAid ที่นั่น เธอได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์และภาพนิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของน้ำสะอาดที่ช่วยให้สถานบริการด้านสาธารณสุขและศูนย์ผดุงครรภ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ภาพยนตร์และภาพถ่ายของเธอแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างน้ำและชีวิตซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้

วิเวียน ซัสเซ่น เป็นตากล้องชาวดัตช์เจ้าของผลงานภาพถ่ายที่ครอบคลุมตั้งแต่แนววิจิตรศิลป์ไปจนถึงแนวแฟชั่น การใช้เวลาช่วงวัยเยาว์ในประเทศเคนยามีอิทธิพลอย่างมากต่องานของวิเวียน ซัสเซ่น และผลงานโดยส่วนใหญ่ของเธอก็สร้างสรรค์ขึ้นในทวีปแอฟริกา ตั้งแต่ประเทศแอฟริกาใต้ เคนยา แทนซาเนีย แซมเบีย ไปจนถึงอีกหลายประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก งานของเธอมุ่งก้าวข้ามเส้นแบ่งทางเพศแบบดั้งเดิม รวมถึงจัดการกับความเชื่อมโยงที่ระหว่างการถ่ายภาพ ลัทธิจักรวรรดินิยม และจินตนาการเกี่ยวกับยุคล่าอาณานิคมที่มักสร้างปัญหาอยู่บ่อยครั้ง หลักความงามของวิเวียน ซัสเซ่นคือการนำศิลปะการถ่ายภาพแนวสารคดี (documentary photography) มาประยุกต์ใช้มากพอ ๆ กับการถ่ายภาพที่มีการจัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างจงใจเหมือนการจัดฉากละครเวที (staged photography) แง่มุมที่หลากหลายในภาพถ่ายของเธอก่อให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันออกไปมากมาย

 

อินสตาแกรม @ArmaniBeauty
เฟซบุ๊ก @AcquaforLife
https://www.armanibeauty.com/acqua-for-life

 

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

[1]จำนวนเงินที่บริจาคให้กับ Green Cross International, Unicef USA, WaterAid และ Water.org ในนามโครงการ Acqua for Life ระหว่างปี 2010 ถึงปี 2020  และจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือจาก Green Cross International, Unicef USA, WaterAid และ Water.org ระหว่างปี 2011 ถึงปี 2020
ติดตาม Jeab.com
Jeab.com มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวไลฟ์สไตล์ทันสมัยสำหรับผู้หญิงยุคดิจิตอล ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @jeabdotcom

Jeab

Jeab.com ตอบโจทย์ “ผู้หญิงรุ่นใหม่” ด้วยไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในยุคดิจิตอล

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.