[PR] UIH สร้างชื่อให้ไทย รับรางวัลระดับเอเชียต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

UIH 2014 Forst & Sullivan Thailand Data Communications Service Provider of the Year  (1)

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) รับรางวัลองค์กรผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงในประเทศไทยแห่งปี (2014 Frost & Sullivan Thailand Data Communications Service Provider of the Year) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลกผู้มอบรางวัลนี้ ได้วิเคราะห์และพิจารณาจากศักยภาพการให้บริการและความโดดเด่นของ UIH ที่เน้นย้ำเรื่องของ “Customer Centric”, “Service Excellence” และ “Network Excellence” ยกระดับบริการในการนำ ICT มาใช้ในการสนับสนุนการบริการลูกค้าในหลายด้าน ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เป็นองค์กรหนึ่งในไทยที่ช่วยสร้างชื่อเสียงในเอเชีย

UIH 2014 Forst & Sullivan Thailand Data Communications Service Provider of the Year  (2)

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายสื่อสารให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ Frost & Sullivan เล็งเห็นความมุ่งมั่นและพัฒนาการดังกล่าวมอบรางวัล 2014 Frost & Sullivan Thailand Data Communications Service Provider of the Year ให้กับ UIH ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจาก 5 ศักยภาพ อันได้แก่ การพัฒนาด้านกลยุทธ์องค์กรยอดเยี่ยม การพัฒนาด้านการดำเนินการยอดเยี่ยม การมุ่งเน้นนวัตกรรมในบริการและเทคโนโลยี ความใส่ใจในคุณค่าของลูกค้า และผู้นำตลาดด้านสื่อสารโทรคมนาคม ผนวกกับนโยบายของผู้บริหารที่เน้นย้ำเรื่อง “Customer Centric” โดย UIH ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการให้คำปรึกษา และการผสมผสานนวัตกรรมใหม่ๆ ในบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง Solution ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ทั้งด้านการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วโลก การส่งมอบบริการที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยมาตรฐาน ITU-T Y.1564 (Ethernet Service Activation Test Methodology) หรือ EtherSAM ที่นำมาใช้ในการทดสอบบริการหลังการติดตั้งและการซ่อมบำรุง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบริการเต็มแบนด์วิดธ์ตามที่เลือกใช้บริการ เพื่อให้องค์กรธุรกิจนำ ICT มาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

แต่สิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจสำหรับ UIH มากที่สุดกว่าการได้รับรางวัล 2014 Thailand Data Communications Service Provider of the Year อีกครั้งในปีนี้ คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เกียรติ UIH ร่วมเป็นพันธมิตรและเป็นส่วนหนึ่งด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้ UIH ยังคงพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ดังปณิธานขององค์กรที่จะเป็นส่วนสำคัญในวงการโทรคมนาคมประเทศไทย

ติดตาม Jeab.com
Jeab.com มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวไลฟ์สไตล์ทันสมัยสำหรับผู้หญิงยุคดิจิตอล ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @jeabdotcom
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.