ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา”

logo กรม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพตลาดสินค้าอาหารและช่องทางในการเข้าตลาดสำหรับผู้บริโภคชาวลาตินอเมริกาในสหรัฐฯ (ชาวฮิสแปนิก) และเอเชียในสหรัฐฯ เนื่องจากตลาดชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐฯ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าในปี 2020 จำนวนชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากรสหรัฐฯ ทั้งหมด และประชากรสหรัฐฯ เชื้อสายเอเชียจะมีประมาณ 20 ล้านคน

โดยในกิจกรรม “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา” ประกอบด้วย

1. การสัมมนา หัวข้อ “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและ ชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา” ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Grand Rachada Ballroom โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จำนวน 100 – 150 ราย โดยในงานจะมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตลาดสินค้าอาหารจากสหรัฐอเมริกามาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพตลาดดังกล่าว ช่องทางการเข้าสู่ตลาด และกฎระเบียบการค้าที่สำคัญในการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

2. การให้คำปรึกษารายบริษัท ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักพัฒนาตลาดใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตึกริมถนน) กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) เวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 15 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกาทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด และการให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและให้ผู้ประกอบการไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความเข้าใจศักยภาพตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างถูกต้อง กรมฯ ได้เชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดฮิสแปนิก (Mr. Robert Morales ตำแหน่ง CEO บริษัท Golden Empire Distribution) และผู้เชี่ยวชาญตลาดเอเชีย (Mr. Timothy Pao-Lun Sher ตำแหน่ง Vice President บริษัท H.C. Foods. Co., Ltd) มาบรรยายให้ความรู้ และให้คำปรึกษาอีกด้วย

ทั้งนี่ในงานสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หากใครประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดแจ้งรายชื่อที่ประสงค์เข้าร่วมที่โทรสาร 02-5474258, 4290 และ e-mail: asiahispanic@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558


กำหนดการการสัมมนา “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา”
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้อง Grand Rachada Ballroom ชั้น 5 Tarnthip Building โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

08.30 – 09.00 น. – ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. – ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา
09.15 – 10.30 น. – ลู่ทางและโอกาสสินค้าอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา
10.30 – 10.45 น. – รับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. – สัมมนาหัวข้อ “การเจาะตลาดสินค้าอาหารกลุ่มผู้บริโภคฮิสแปนิก”
โดย Mr. Robert Morales ตำแหน่ง CEO บริษัท Golden Empire Distribution
12.00 – 12.15 น. – ถาม – ตอบ
12.15 – 13.30 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.45 น. – สัมมนาหัวข้อ “การเจาะตลาดสินค้าอาหารกลุ่มผู้บริโภคเอเชีย”  โดย Mr. Timothy Pao-Lun Sher ตำแหน่ง Vice President บริษัท H.C. Foods. Co., Ltd
14.45 – 15.00 น. – ถาม – ตอบ
15.00 – 15.15 น. – รับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
15.15 – 16.00 น. – ตอบข้อซักถามในภาพรวม

 

ติดตาม Jeab.com
Jeab.com มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวไลฟ์สไตล์ทันสมัยสำหรับผู้หญิงยุคดิจิตอล ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @jeabdotcom
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.