Thai Designer Academy โครงการเฟ้นหาสุดยอดดีไซน์เนอร์ไทย สร้างมิติใหม่แห่งวงการแฟชั่น จัด Showcase 40 คอลเลคชั่นชุดพิเศษที่ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้นจากแฟชั่นและสไตล์ไอคอนคนดัง!

20 นักออกแบบที่ผ่านเข้ารอบ โครงการ Thai Designer Academy

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย กันตนา กรุ๊ป สร้างมิติใหม่ให้วงการแฟชั่นไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy จากโครงการ Thai Designer Academy จัดกิจกรรม Showcase 40 คอลเลคชั่นชุดพิเศษที่ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้นจากเหล่าแฟชั่นและสไตล์ไอคอนที่ร่วมเป็นวิทยากรอย่างใกล้ชิด พร้อมประกาศ 20 ผลงานอันโดดเด่นที่ผ่านการเข้ารอบ เตรียมยกระดับพัฒนาผลงานสู่ตลาดสากล ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

Thai Designer Academy 

นางวันเพ็ญ  รัตนกังวาน ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า ” โครงการ         Thai Designer Academy มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบไทยให้ทัดเทียมกับตลาดสากล ด้วยอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญและสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล ทางโครงการจึงอยากที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่แนวความคิด  ประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ การเรียนรู้ร่วมกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็น Academy ต้นแบบตัวอย่างของผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม Thai Designer Academy โดยได้รับความร่วมมือจากจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแฟชั่นและสไตล์ไอคอนที่ร่วมเป็นวิทยากรตลอดโครงการอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น สมชัย ส่งวัฒนา จากFlynow, พลพัฒน์ อัศวะประภา จาก ASAVA ,ชัยชน สวันตรัจฉ์ จากGoodmixer&Muse, พัชรพิมล ยังประภากร จาก S’uvimol ,  ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญหัวหน้าภาควิชาการสิ่งทอ ม.เกษตรศาสตร์ ,ดลชัย บุญยะรัตเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์    ชื่อดังของเมืองไทย ,ภัทรียา ณ นคร อดีตผู้ดูแลและนำเข้าแบรนด์ระดับโลก Gucci ,พันธ์สิริ สิริเวชพันธ์ ช่างภาพมืออาชีพระดับแถวหน้า และ บัญชา ชูดวง สไตล์ไดเร็กเตอร์อิสระและอาจารย์พิเศษด้านแฟชั่นดีไซน์

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาน ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กระทรวงอุตสาหกรรม

และในวันนี้ทางโครงการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรม Showcase 40 คอลเลคชั่นชุดพิเศษที่ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้นจากเหล่าแฟชั่นและสไตล์ไอคอน นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของนักออกแบบ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้นำความคิดของตนเองออกสู่สาธารณชน ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ สร้างการรับรู้และประสบการณ์ที่ดี  ให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานรูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นผ่านสื่อวงกว้าง  กระตุ้นให้คนไทยทั่วไปมีความตื่นตัวรับทราบข้อมูลเพื่อนำไปเสริมภาพลักษณ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ

และจาก 40 ผลงานที่ได้จัดกิจกรรม Showcase ในครั้งนี้จะถูกคัดสรรให้เหลือเพียง 20 ผลงานคลื่นลูกใหม่ที่มีความโดดเด่นตั้งใจ มุ่งมั่น  ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  Workshop Design Business การสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์ จะถูกนำไปพัฒนาผลงาน ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมยกระดับธุรกิจของตน และมีโอกาสลุ้นเป็น 3 สุดยอดดีไซน์เนอร์ ที่จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานแฟชั่น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อศึกษาแนวทางธุรกิจแฟชั่น สร้างแรงบันดาลใจให้สามารถขับเคลื่อนพลังแห่งความฝันก่อเป็นแนวคิด  นำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้มีความร่วมสมัย ยกระดับวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้ทัดเทียมสากล

ชิร ภู่กาญจน์ ที่ปรึกษาโครงการ Thai Designer Academy

“ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพและผลักดันนักออกแบบไทย สร้างมิติใหม่ๆ ให้ได้โชว์พลังความสามารถและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดการยอมรับในความสามารถของนักออกแบบไทย พร้อมสร้างสรรค์คลื่นลูกใหม่ประดับวงการแฟชั่นไทย ยกระดับออกสู่ตลาดสากล” นางวันเพ็ญ กล่าวปิดท้าย

แบรนด์ VANILLA GATE-GALA จริยา นันทเอก (เกตุ)

แบรนด์ WILA วิลาสินี เลืองวัฒนะวนิช (จอย)

แบรนด์ SLODAP ภาดล สรณะสมบูรณ์ (ปักเป้า)

น้ำหวานและกวาง The Face Thailand เข้าร่วมกิจกรรมในงาน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ติดตาม Jeab.com
Jeab.com มี LINE แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวไลฟ์สไตล์ทันสมัยสำหรับผู้หญิงยุคดิจิตอล ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @jeabdotcom

Jeab

Jeab.com ตอบโจทย์ “ผู้หญิงรุ่นใหม่” ด้วยไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในยุคดิจิตอล

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.