Tag: ในหลวง รัชกาลที่ 9

๙ คำสอนของพ่อ แสงสว่างที่คอยนำทางให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น

๙ พระบรมราโชวาท “คำสอนของพ่อ” รัชกาลที่ ๙ ที่เป็นดั่งแสงสว่างคอยนำทาง สาดส่องให้เราก้าวไปข้างหน้าในเส้นทา

0 Shares