Tag: 4U2 YOU’RE MINE

ขอประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือลิปสติกที่ดีที่สุดของ 4U2! “YOU’RE MINE” ลิปรุ่นใหม่ล่าสุด สีแน่นแต่บางเบาเหมือนไม่ได้ทา

4U2 ปล่อยลิปสติกมาใหม่ในชื่อน่ารักๆ ว่า 4U2 YOU’RE MINE เพื่อเป็นการป่าวประกาศว่า คุณต้องเป็นของฉันแน่นอน! ลิปสติกเนื

0 Shares