Tag: #5041

อีกหนึ่งความสนุก! เมื่อ daynim วงอินดี้สากลสุดจี๊ดจาก Smallroom ส่ง “โซ่ – กานต์” มาร้องนำ ในซิงเกิ้ลใหม่ “Tourette” และ “5041”

daynim วงอินดี้สากลสุดจี๊ดจาก Smallroom ส่ง “โซ่ – กานต์” มาร้องนำ ในซิงเกิ้ลใหม่ “Tourette” และ “5041”

0 Shares