Tag: 92914

ประมวลความประทับใจ! “Very Live” คอนเสิร์ตจาก “The Very Company” ประเดิมศิลปินรุ่นใหม่มาแรงจากเกาหลีใต้ “92914” และ “SLCHLD”

2 คอนเสิร์ตแรกของปี 2565 ของโปรโมเตอร์ผู้จัดแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง “The Very Company” ที่ใช้ชื่องานคอนเสิร์ตว่า “Ver

0 Shares