Tag: Acqua for Life

Acqua for Life โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับชุมชนที่ขาดแคลนทั่วโลกของจิออร์จิโอ อาร์มานี่ ก้าวสู่ทศวรรษที่สอง

Acqua for Life เป็นโครงการของจิออร์จิโอ อาร์มานี่ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำทั่วโลกให้ส

0 Shares