Tag: after

เปลี่ยนซากบ้านให้ดูเป็นบ้านใหม่แสนสวยสไตล์ร่วมสมัย

KNQ Associates ได้ทำโครงการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยใหม่ในสิงคโปร์ ปรับปรุงบ้านเก่าทรุดโทรมให้กับมาดูดีอีกครั้งในบ้านโมเดิร์

0 Shares