Tag: ai artist

คลายเครียดกันหน่อย! มาเปลี่ยนรูปเราให้เป็นผลงานศิลปะกันเถอะ

คุณ Sato ได้ทำการพัฒนา AI ที่สามารถประมวลภาพของเราออกมาได้เหมือนภาพวาดสมัยเรเนซองส์สุด แต่บางคนยังสงสัยว่าทำยังไง ต้อ

0 Shares