Tag: arctic coke

บุกตะลุย 7-Eleven ทดลองทำ “โค้กวุ้น” จากเครื่อง Arctic Coke จะเป็นวุ้นได้จริงมั้ย ตามมาพิสูจน์กัน

‘โค้กวุ้น’ จากเครื่อง Arctic Coke จะเป็นวุ้นได้จริงมั้ย ตามมาพิสูจน์กัน พาทดลองทำ ‘โค้กวุ้น”

0 Shares