Tag: baidu

[PR] “ไป่ตู้” ร่วมมือ “สหประชาชาติ” สร้างศูนย์ปฎิบัติการฯ แก้ปัญหาความเป็นอยู่ของมนุษย์

“ไป่ตู้” ผู้นำเสิร์ชเอนจินระดับโลกจากประเทศจีน เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ “โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ” หรือ UNDP ร่วมก

0 Shares