Tag: BIH

BIG + BIH เดือนตุลาคมที่ผ่านมา

งาน BIG-BIH เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อาจจะไม่คึกคักครึกครื้น แต่ถึงกระนั้นผลงานใหม่น่าสนใจจากบรรดานักออกแบบไทยมีฝีม

0 Shares