Tag: Call & Pick Up

ถูกใจคอกาแฟ! สตาร์บัคส์ เปิดบริการ Call & Pick Up บริการส่งเครื่องดื่มตรงถึงรถ ร่วมป้องกัน COVID-19

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เตรียมเปิดบริการ Call & Pick Up บริการส่งเครื่องดื่มตรงถึงรถในวันที่ 23 เมษายนนี้ เพื่อร่วม

0 Shares