Tag: Camper Recrafted

Camper ปล่อยคอลเล็คชั่นสุดพิเศษด้วยโปรเจกต์ Recrafted นำรองเท้าคู่เก่ามาสร้างสรรค์เป็นคู่ใหม่

โปรเจกต์ใหม่ที่แสดงถึงความยั่งยืนของสินค้าและทำให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง นั้นก็คือการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง (Re

0 Shares