Tag: Canon P

ถูกใจสาวกกล้องฟิลม์สายหวาน! ร้านกล้องในไตหวันชุบชีวิตกล้อง Canon P มาในโทนสีชมพูกุหลาบ

ถูกใจสาวกกล้องฟิลม์สายหวาน! เมื่อร้านค้าในไตหวัน Shueido Camera ได้รีอิมเมจกล้องฟิล์มรุ่น Canon P ที่ผลิตในปี 1959 มี

0 Shares