Tag: Carnival

Carnival x สสส. ออกไอเท็มแฟชั่น…ช่วยชีวิต เสื้อ “NCDs Shirts” รณรงค์ให้คนไทยห่างไกลโรค NCDs

นับว่าเป็นครั้งแรกของไทย เมื่อ Carnival x สสส. แหวกแนวการ Collaboration ผ่านเสื้อ “NCDs Shirts” รณรงค์ให้คนไทยห่างไกล

0 Shares