Tag: Colorful Carpets

สนุกสนานกับการตกแต่งบ้านด้วยการเลือกสี ‘พรม’

ปกติแล้วแต่ละบ้านก็จะมีส่วนที่ต้องปูพรมบนพื้นห้องอยู่บ้าง แล้วแต่ว่าจะเลือกปูพรมในห้องไหน และใช้สีสันแบบใดเพื่อให้เข้

0 Shares