Tag: Container home

บ้านไม้สำเร็จรูปประกอบเองจากตู้คอนเทนเนอร์

บ้านหลังนี้เป็นบ้านสำเร็จรูป ประกอบมาจากตู้คอนเทนเนอร์ ที่ใชเวลาประกอบเพียง 1 วันเท่านั้นค่ะ แต่เรื่องของการตกแต่งภาย

0 Shares
CLOSE
CLOSE