Tag: copper

ไอเดียแต่งตาโทนสี แชมเปญ-คอปเปอร์-น้ำตาลอุ่นๆ ที่ไม่ว่าผิวสีอะไรก็แต่งออกมาแล้วปังเวอร์

รวมไอเดียแต่งตาโทนสี แชมเปญ-คอปเปอร์-น้ำตาลอุ่นๆ ที่เหมาะกับทุกโทนผิวของสาวเอเชีย งานนี้ไม่ว่าจะมีผิวออกไปทางขาวหรือ

0 Shares