Tag: CSR

โอเรียนทอล พริ้นเซส ขอเป็นตัวแทนผู้หญิงไทยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละและอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือประเทศในยามวิกฤติ

โอเรียนทอล พริ้นเซส ขอเป็นตัวแทนผู้หญิงไทยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและอุทิศตน เพื่อช่วยเห

0 Shares

[PR] เอสซีฯ ปันน้ำใจมอบเงินเพื่อสาธารณกุศลแด่ 3 มูลนิธิ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร นำรายได้และเงินบริจาค จากการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล

0 Shares

อนันดาฯ ร่วมกับฮาบิแทต สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในโครงการ “คุณได้บ้าน=คุณให้บ้าน” ปีที่ 2

อนันดาฯ ร่วมกับฮาบิแทต ชวนอาสาสมัครสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการ “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน” ปีที่ 2 โดยการมอบเงิ

0 Shares