Tag: Cup noodle

มันจะรสชาติเป็นยังไงกันนะ เมื่อ Cup Noodle เปิดตัวไอเท็มใหม่ น้ำอัดลมรสชาติน้ำซุป!?

เวลาได้ดื่มน้ำอัดลม มันก็ช่วยให้ซาบซ่า สดชื่นดีอยู่หรอก แต่หากเมื่อน้ำอัดลมที่ดื่ม ไม่ได้มีรสชาติเหมือนที่คุ้นเคย แต่

0 Shares