Tag: diet coke

โค้กกระป๋องชมพูสุดคิ้วท์ก็มา เมื่อ Coca-Cola UK ปล่อย Diet Coke ดีไซน์ใหม่ รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

แล้วโค้กกระเป๋องสีชมพูก็มา! เมื่อ Coca-Cola UK ได้เปิดตัว Diet Coke กระป๋องสีชมพูสุดคิ้วท์ที่มีจำนวนจำกัด ต้อนรับเดือ

0 Shares