Tag: Dyson Purifier Cool

Dyson เปิดตัวพัดลมกรองอากาศรุ่นล่าสุดพร้อมเทคโนโลยีตรวจจับมลพิษแบบใหม่

Dyson เปิดตัวพัดลมกรองอากาศรุ่นล่าสุดพร้อมเทคโนโลยีตรวจจับมลพิษแบบใหม่ สามารถกรองมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายภายในอาคา

0 Shares
CLOSE
CLOSE