Tag: For Your Sweetheart

#เบาหวานไม่เบาใจ โครงการ “For Your Sweetheart” ที่เกิดขึ้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพ

โครงการ For Your Sweetheart เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงโรคแทรกซ้อน โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอ

0 Shares