Tag: Godfrey Gao

[Breaking News] Godfrey Gao หรือ จี้เหล่าซือ จากเรื่องแรงดึงดูดสีรุ้ง เสียชีวิตแล้วในวัย 35 ปี

ช็อกไปหมดแล้ว!!! นักแสดงชาวไตหวัน Godfrey Gao จี้เหล่าซือ จากเรื่องแรงดึงดูดสีรุ้ง ที่มีซับไทยใน We TV เสียชีวิตแล้วใ

0 Shares
CLOSE
CLOSE