Tag: Half painted

เมื่อชีวิตขาดสีสันไม่ได้..

ว่ากันว่า สีแต่ละสีจะให้ความรู้สึกในการรับรู้ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งผลถึงอารมณ์ และการช่วยกระตุ้นความรู้สึกใ

0 Shares