Tag: lisa

เปิดคลังของสะสมของน้องลิซ่า! ชวนส่องคลังกล้องลิซ่าทั้งที่มีอยู่และจากชาวบลิ๊งค์

วันนี้เราจึงนำลิสต์กล้องของสาวลิซ่าทั้งที่มีอยู่แล้ว และจากแฟนคลับทั่วโลกสนับสนุนน้อง ซึ่งรวบรวมจาก Instagram : style

0 Shares