Tag: lua smart planter

ฟังความรู้สึกต้นไม้ผ่าน ‘Lua’ กระถางอัจฉริยะ ที่ทำให้การดูแลต้นไม้เป็นการเลี้ยงทามาก็อตจิ

ลืมรดน้ำต้นไม้ สุดท้ายต้นไม้ก็ตาย…เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอเหตุกาณ์นี้ แต่การดูแลต้นไม้จะง่ายขึ้นเยอะ ถ้าเรารู้คว

0 Shares