Tag: New Balance

New Balance หันมาผลิต “หน้ากากอนามัย” ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ป้องกันไวรัส COVID-19

เมื่อวานผลิตรองเท้า วันนี้ผลิตหน้ากากอนามัย! New Balance หันมาผลิต “หน้ากากอนามัย” เพื่อแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแ

0 Shares