Tag: Patom Organic Living

สัมผัสมนต์เสน่ห์คาเฟ่สีเขียวใจกลางกรุง @Patom Organic Living

ภายใต้เงาร่มไม้ใหญ่บนเนื้อที่กว่า 250 ตารางวา ย่านใจกลางทองหล่อ ถูกเนรมิตรเป็นพื้นที่สีเขียว ให้เป็นที่ตั้ง ของร้าน “

0 Shares