Tag: RE.UNIQLO

ยูนิโคล่ เชิญชวนร่วมบริจาคเสื้อกันหนาว 50,000 ตัว ภายในปี 2566 เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยหนาวในไทย ภายในแคมเปญ RE.UNIQLO

[ข่าวประชาสัมพันธ์] อากาศหนาว คือ ห้วงเวลาแห่งความสุขของคนไทยส่วนใหญ่ แต่รู้หรือไม่ยังมีคนบางกลุ่มในประเทศไทยที่อากาศ

0 Shares