Tag: room design

ห้องสีเหลี่ยมในโตเกียว

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพื้นที่ในโตเกียวนั้น มีมูลค่าแพงมาก โดยเฉพาะค่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเรียกได้ว่าแพงหูฉี่กัน

0 Shares

สดใสกับห้องเด็กๆ

ห้องนอนสำหรับเด็กๆ นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการตกแต่งเช่นกันเพราะไม่ว่าจะเลือกสี หรือเฟอร์นิเจอร์แบบใด ก็ต้องคำนึงถึงอายุ

0 Shares