Tag: Stockwerk

ตู้หนังสือไอเดียเก๋ ยืดหยุ่นพับได้

จะดีแค่ไหนหากตู้หนังสือเราสามารถพับได้? เวลาจะเคลื่อนย้ายไปไหน ตกแต่งบ้านใหม่ หรือไม่อยากจะใช้แล้วตอนนี้ก็ไม่เกะกะ โย

0 Shares