Fitness

Work From Home นั่งนานๆ ก็ต้องออกกำลังกายกันหน่อย! รวมท่ายืดเส้น ยืดสาย ง่ายๆ แก้ Office Syndrome

Work From Home นานๆ แล้วรู้สึกตึงๆ ไปหมด มาขยับร่างกายกันหน่อยกับ 6 ท่ายืดเส้นยืดสายง่ายๆ ที่ทำแล้วแก้ Office Syndrom

0 Shares

“ขนมไหว้พระจันทร์” กินอร่อยแล้วเผาผลาญอย่างไรได้บ้าง #INFOGRAPHIC

ใครชอบกินขนมไหว้พระจันทร์มาทางนี้! กินอร่อยแล้ว รู้มั้ยแต่ละไส้มีแคลอรี่เท่าไหร่ ต้องเบิร์นอย่างไรจึงจะเผาผลาญหมดบ้าง

0 Shares